Sociale veiligheid


Aanstellingsbeleid vrijwilligers
Natuurlijk zijn wij blij met iedereen die zich bij de groep wil aansluiten en vrijwilliger wil worden. Echter stellen wij wel een aantal eisen aan nieuwe vrijwilligers om onze jeugdleden een fysiek en sociaal veilige omgeving te kunnen bieden.

Zo zullen wij bij het kennismakingsgesprek vragen naar de motivatie om met minderjarigen te werken en checken wij referenties. Daarnaast wordt de gedragscode besproken en moet de vrijwilliger een VOG kunnen overhandigen (welke gratis door ons is aan te vragen).Gedragscode
Onze vrijwilligers zijn bekend met de gedragscode die door Scouting Nederland opgesteld is en hebben getekend dat zij zich aan deze code houden.

De gedragscode is hier te lezen.


Taken en afsprakenboekje
Om meer te weten te komen over de gewoonten en gebruiken binnen onze groep hebben wij een taken en afsprakenboekje opgesteld.

Deze is op te vragen bij de speltakleiding.

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen