Over de groep

Scoutinggroep Agger Martini is opgericht in 1969 door Pim Hasenbos. In 1967 werd al door de ‘Oubaas’ van het “Hoofdkwartier der Nederlandse Padvinders” aan de gemeente Maartensdijk gevraagd of er een padvindersgroep kon worden opgericht. Uiteindelijk vond men Pim Hasenbos bereid een padvindersgroep op te zetten. De naam voor de groep werd een vrije vertaling van ‘Maartensdijk’, in het latijn: “Agger Martini”.

Vanuit het district Eemland kreeg de groep een groepsdas toegewezen met de ‘Mac Lean’-ruit er op. De startsubsidie vanuit de gemeente bedroeg wel fl. 25,–; net genoeg om een welpentotem aan te schaffen.

In 1967 begon Pim Hasenbos met de voorbereidingen om onze groep op te richten. Pim begon met een welpengroep. Twee jaar later was het eindelijk zover dat de eerste welpen door hun Akela geïnstalleerd konden worden. Een clubhuis was er nog niet, maar voorlopig konden ze in het rode kruis gebouw (waar nu Sojos staat) terecht. Van de Hollandse BetonMij kon Akela Hasenbos voor f 300,= een schaftkeet kopen, die in de weilanden bij de Clauslaan geplaatst werd. Hier vandaan verhuisde de groep naar een clubhuis achter de tennisbanen aan het Hasenbospad. In 1971 kwamen er de verkenners bij en zo werd Akela Hasenbos ook nog Hopman. De groep heeft in diverse (tijdelijke) behuizingen gezeten, voordat het clubhuis aan de Bernhardlaan / Hasenbospad gebouwd kon worden. Het clubhuis werd bijna helemaal gebouwd door het toenmalige bestuur en enkele ouders.

In februari 1988 nam Pim Hasenbos afscheid van de groep als staflid en groepsvoorzitter. Tot zijn dood bleef hij geregeld komen om te kijken of mee te draaien. Hij werd opgevolgd als groepsvoorzitter door J. Ruys uit Utrecht. Deze nam leiding mee van zijn eigen (opgeheven) groep. Hierdoor werden in oktober 1988 de kabouters opgericht. De eerste kabouters werden in januari 1989 geïnstalleerd en speelden net als de welpen in de rimboe. Na het zomerkamp van 1989 zijn in september de rowans opgestart. En alsof dit nog niet genoeg was, kwam in januari 1990 de jongste speltak van Scouting erbij n.l. de bevers. In oktober 1991 waren de eerste kabouters oud genoeg om tot gids geïnstalleerd te worden en was de Agger Martini weer een speltak rijker. In de loop der jaren zijn er daardoor ook sherpa’s gekomen. Helaas werden de bevers weer opgedoekt door gebrek aan leiding, maar inmiddels is deze speltak weer opnieuw gestart en vol leven! Het clubhuis moest wijken voor de nieuwbouw van plan “Prinsenhof” en de groep werd enkele honderden meters verderop tijdelijk ondergebracht in een oude sportkantine. De groep groeide verder en ook de stam werd groter en groter. Uiteindelijk kon het nieuwe clubhuis aan de Dierenriem gebouwd worden, waarin wij nu zitten.